עשרת הדברות

בבלוג זה יוצגו השלבים ב' - ה' שבמשימה "עשרת הדברות"


יום רביעי, 5 בינואר 2011

הדברות של שי רבני

הדברות שלי:
1."דרך ארץ קדמה לתורה" קודם תלמד איך להתנהג ואחר כך תלמד תורה או לימודים.
2. כבד כל ייצור חי שעל פני האדמה גם אם הוא שונה עדיין כולם שווים זה לזה, וגם אם הוא בעל חיים הרי בכל הייצורים החיים יש נשמה.
3. אף פעם אל תאשים מישהו אם אתה לא בטוח,קודם תבדוק את המצב ואחר כך תקבע מסקנות.


*בחרתי בשלושת הדיברות האלה מכיוון שהם כללים חשובים מאוד בחיי היום יום ואני חושב שאם היו מקפידים להישמע להם כמו אל עשרת הדיברות היה חל שיפור בחיי היום יום.

תגובה 1: